Oznámení starostky obce Hradčany-KobeřiceOznámení

 

Starostka obce oznamuje, že v sobotu 17.11.2018 od 13:00 bude probíhat prohlídka obce – části Kobeřice. Prohlídku bude provádět nově zvolené zastupitelstvo obce Hradčany-Kobeřice a bude zahrnovat následující: stav obecního majetku -movité i nemovité věci, stav místních komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, hřiště apod. Prosím občany, kteří budou mít připomínky k výše uvedenému, ať se obrátí na členy zastupitelstva přímo při prohlídce obce.

 

MVDr. Zuzana Weinlichová

starostka obce Hradčany - Kobeřice


pata_910.png