Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


2 Starší

Uzavírka jízdního pruhu silnice D46 v Prostějově mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc

Datum konání: 6. 4. 2022 - 31. 10. 2022

V důsledku opravy vozovky dojde v termínu od 6. 4. 2022 do 31. 10. 2022 k úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46 v Prostějově mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 silnice D46, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 silnice D46 a silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově.

 Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405, 780409, 780931, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a etap:

 ETAPA IIa:   6. 4. 2022 – 28.   4. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 D46 ve směru do Prostějova, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce – včetně BUS

 ETAPA IIb: 28. 4. 2022 – 31. 10. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce

 9. 4. 2022 – 10. 4. 2022 a 11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka sil. II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) – včetně BUS.

  Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-najezdovych-a-vyjezdovych-ramp-silnice-d46-v-prostejove-a-silnice-ii-367-ulice-kralicka-v-prostejove/.


Publikováno 28. 3. 2022 19:06

Tříkrálová sbírka 2022 - výtežek

Datum konání: 20. 1. 2022

Tříkrálová sbírka 2022.jpg


Publikováno 20. 1. 2022 13:46

Nový sběrný dvůr v Němčicích nad Hanou

Datum konání: 19. 1. 2022

sběrný dvůr nemcice.jpg


Publikováno 20. 12. 2021 7:32

Poplatek za popelnici a za psa v roce 2022

Datum konání: 3. 1. 2022 - 31. 3. 2022

POPLATEK ZA POPELNICI A ZA PSA V ROCE 2022

Základní poplatek byl vyhláškou stanoven na 900,-Kč za jednoho občana. 

Při zapojením se do evidenčního systému econit získáte slevu 100,-Kč za jednoho občana.

Reálná výše poplatku za popelnice bude tedy 800,-Kč za občana.

Poplatek za psa je stejný jako v předchozím roce, tedy 100,-Kč za jednoho psa. 

Poplatek je splatný do 31.3.2021.

Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu (v úřední hodiny). Nebo převodem na účet č. 10722701/0100 (do poznámky napíšete jméno a příjmení a počet osob za které platíte, popř. počet psů, jako variabilní symbol napište Vaše číslo popisné), např. Novák Jan, 3x popelnice, 2x pes, v.s. 1234.

Slevy, které lze získat za třídění plastů a vývoz popelnic, budou započítány v poplatku za následující rok, tedy za rok 2023 a následující roky.

 

více informací zde: https://www.hradcany-koberice.cz/odpady


Publikováno 3. 1. 2022 14:16

Kotlíkové dotace - Olomoucký kraj

Datum konání: 2. 12. 2021 - 30. 4. 2022

Na webu Olomouckého kraje spuštěn příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci splňujících podmínku tzv. NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI.

Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Zápisem do zásobníku v podstatě odpadnou komplikace, které se doposud vázaly k podání žádosti o poskytnutí dotace. Rychlost zaevidování žádosti nebude rozhodovat o tom, jestli bude žádost podpořena nebo ne. Ten, kdo svůj úmysl vyměnit nevyhovující kotel na pevná paliva s přispěním dotace bude deklarovat zápisem do zásobníku, bude mít jistotu, že na jeho žádost získá Olomoucký kraj finanční prostředky. Pokud po vyhlášení dotačního programu Olomouckým krajem zájemce podá žádost a splní všechny podmínky, bude jeho žádost podpořena. Vyplnění formuláře k zásobníku občany nezavazuje k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022. 

Příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci bud probíhat minimálně do dubna 2022.

 Bližší informace k nastavení kotlíkových dotací v roce 2022 naleznete na www.olkraj.cz/kotlikovedotace

 V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.  Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.

 

Leták_zásobník_V.pdf


Publikováno 1. 12. 2021 12:23

tříkrálová sbírka 2021 - výtěžek

Datum konání: 14. 2. 2021

Výtěžek tříkrálové sbírky v.jpg


Publikováno 2. 2. 2021 7:03

Výsledky tříkrálové sbírky 2019

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

 

V obci Hradčany-Kobeřice  bylo při letošní sbírce vybráno

celkem 13054,--Kč

 

 

V části obce Hradčany      5839,-- Kč

 

V části obce Kobeřice        7215,-- Kč

 

Charita děkuje všem dárcům.

 


Publikováno 14. 1. 2019 19:51

2 Starší