Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

Původ názvu Hradčan je odvozen od Gradcane - t.j. obyvatelé vázáni službou k hradu. Hradčany se zmiňují poprvé v listině krále Vladislava I., který potvrdil r. 1160 klášteru hradišťskému jeho statky. Klášter Hradisko u Olomouce vlastnil obec až do zrušení kláštera r. 1784. Roku 1825 koupil obec kníže Metternich, který obec vlastnil až do roku 1848. Roku 1668 opat Bedřich Sedlecius postavil v obci pivovar. 1709-1714 dal opat Bernard Wancke postavit v obci mlýn. Současná podoba mlýna je ovlivněna přestavbou po ničivém požáru roku 1922.

Podle historiských záznamů získaly Kobeřice své jméno od obyvatel s příjmením Koberovi. Kobeřice bývaly do roku 1848 v majetku olomoucké kapituly. Historii obce do současnosti připomíná filiální kostel Bolestné Panny Marie, který je dominantou obce. Kobeřice byly v minulosti převážně zemědělskou obcí, jejíž obyvatelé se žilili kromě zěmědělstvím také prací v okolních kamenolomech.  V 19. století se zde podobně jako v blízkém Brodku vyráběla keramika

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Hradčany-Kobeřiceznak

Hradčany jsou poprvé jmenovány v listině krále Vladislava jímž potvrdil v r.1160 hradišťskému klášteru jeho statky. Po častých změnách majitelů je po r. 1905 opět získala církevní vrchnost Konvent držel Hradčany až do zrušení kláštera v  r.1784. V r.1668 dal hradišťský opat Sedlecius postavit v Hradišťanech pivovar, opat Bernard Wancke zase mlýn (1709-1714 ). Obě budovy připomínají figury na staré pečeti Hradčan, mlýnské kolo, na němž stojí lev, drží pivovarnickou limpu, opis majuskulou WUBECZ , HRACZANSKA . 1801. ( MZA Brno, prac.Kunštát, fond D7, signatura M 65-0 ).

Kobeřice byli prebendou olomoucké kapitoly od počátku až do konce poddanství.To také potvrzuje pečeť z 18 století (?)prapor se symbolem tří kuželů ( odvozeny z erbu olomouckého biskupství ), přes něž jsou položeny dvě motyky (MZA Brno,  prac.Kunštát, fond D7, signatura M 135 -0 ).

Autor návrhu znaku a praporu obce vychází ze symboliky obou pečetí, nejdůležitější figury ořevzal, upravil a doplnil barvami dle heraldických zvyklostí. Z předkládaného návrhu znaku vychází i zjednodušený návrh praporu obce, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.                                  

 podpisMiroslav J.V.Pavlů heraldik

Památky

V Hradčanech se nachází kaplička sv. Františka Xaverského.

V Kobeřicích stojí jednolodní kostel Bolestné Panny Marie s drobnou věžičkou. Interiér si zachoval původní barokní výzdobu z roku 1785.

Významné osobnosti naší obce:Generálmajor Antonín Špaček

V Hradčanech se 23. května 1917 narodil veterán 2. světové války , příslušník Československé obrněné brigády a předseda Československé obce legionářské, generálmajor Antonín Špaček. Roku 1940 opustil republiku tzv. balkánskou cestou přes Maďarsko, Jugoslávii a Střední východ do Francie. Po její kapitulaci se s čedskoslovenskými jednotkami přeplavil do Velké Británie. Za svůj boj proti fašismu dostal mnoho vojenských vyznamenání, např. Československý válečný kříž (1939), francouzské vyznamenání Croix d Guerre a řádu Důstojníka čestné legie Francouzské republiky.

JUDr. Mořic Hruban (1862-1945)

V kobeřicích prožil své mládí JUDr. Mořic Hruban, předseda senátu l. republiky. Zasloužil se o celkové zvelebení obce Kobeřice. Na své náklady nechal zbudovat schodiště včetně sousoší k místnímu kostelu.

Robert Čechmánek (1872 - 1931)

Koberský rodák působící v Brně, spisovatel, slovanista. Zabýval se historií osídlení střední Evropy slovanskými kmeny.

Jan Král (1927-2001)g

působil v Brně, profesor hudby a moravský básník. Je znám sbírkou básní např. "Vstup, světlo ........."