Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Platné místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1 2010 místní popl. za veřejné prostranství.doc

01.01.2011

3_2019 o místním popalatku ze psů.doc

01.01.2020

Nařízení obce č. 1 rok 2014 podomní prodej.doc

26.12.2014

vyhláška 1_2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

01.01.2022

OZV č. 1 2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol.pdf

04. 07. 2017

OZV č. 1 2018, kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol.pdf

26.6.2018

vyhláška č.3 rok 2018 o ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území obce.doc

1.1.2019

OZV č.1 rok 2019 vyhláška_regulace používání zábavní pyrotechniky.odt

5.7.2019

vyhláška 2_2021 poplatek za systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech


Usnesení zastupitelstva

Výběrová řízení