Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady

Odpadové hospodářství v obci

Odpady 2022 - nový evidenční a motivační systém

Od roku 2022 zavádíme evidenční a motivační systém ECONIT. CO to znamená pro občany?

 REGISTRACE – Občan má možnost registrace své domácnosti na obecním úřadě, kde dostane přihlašovací jméno a heslo do systému přes webovou stránku www.chytreodpady.cz. Poté si může kdykoliv online kontrolovat stav svých vytříděných odpadů a počet vyvezených popelnic.

 PYTLE A KÓDY – Každá domácnost dostane plastové pytle a etikety s QR kódy. Kódy budou obsahovat informace o druhu tříděného odpadu a identifikaci domácnosti. 

OZNAČENÍ KÓDEM – Každou nádobu/pytel označí domácnost etiketou s kódem. 

PŘEDÁNÍ A EVIDENCE – Naplněné a označené nádoby/pytle budou v den svozu vysypány/svezeny. Pracovník odpadových služeb při přebírání každou nádobu/pytel načte do systému.

Co je to QR KÓD?

 Každá nádoba/pytel v domácnosti s vlastním číslem popisným bude označena speciální etiketou s adresným QR kódem. V QR kódu budou zakomponované informace o dané domácnosti, velikosti nádoby/pytle a druhu sbíraného odpadu, aby se tak mohla evidovat přesná data. 

Proč mít QR KÓD na popelnici/pytli?

V den svozu svozová firma načítá QR kódy pomocí čtečky do systému, který tak eviduje každou nádobu/pytel, která byla vysypána. Tím získáváte přehled o množství vyvezených nádob/pytlů.  Každá domácnost, která si nechá označit popelnice QR KÓDY, získává slevu 100,-Kč / občana z poplatku za rok 2022.

Díky tomuto evidenčnímu systému můžeme zavést motivační systém. Při splnění určitých podmínek lze získat další slevu až do výše 200,-Kč.

MOTIVAČNÍ SYSTÉM aneb JAK MOHU ZÍSKAT SLEVU Z POPLATKU ZA POPELNICE

 1. Sleva 100,-Kč za zapojení se do evidenčního a motivačního systému = QR KÓD na popelnice.
 2. Zapojení se do svozu tříděného plastu z domu.

       Za 1ks 120l pytle (nebo popelnice) s vytříděným plastem získáte slevu 5,-Kč, za 1ks 240l popelnice získáte slevu 10,-Kč. Maximální možná      sleva na jednoho občana za třídění plastů je 100,-Kč. Na pytle (popelnice) dostanete QR KÓDY.

    3. Nízká produkce směsného komunálního odpadu = méně vyvezených popelnic

Vyhláškou jsou zavedena 3 tarifní pásma. 

1.tarifní pásmo = sleva 0,-Kč

 • 1 osoba v domácnosti – 120l nádoba 13x a více, 240l nádoba 9x a více 
 • 2 osoby v domácnosti – 120l nádoba 10x a více, 240l nádoba 8x a více (na osobu)
 • 3 osoby a více v domácnosti – 120l nádoba 9x a více, 240l nádoba 7x a více (na osobu)

2.tarifní pásmo = sleva 50,-Kč

 • 1 osoba v domácnosti – 120l nádoba 10-12 x, 240l nádoba 7-8 x 
 • 2 osoby v domácnosti – 120l nádoba 7-9 x, 240l nádoba 5-7 x (na osobu)
 • 3 osoby a více v domácnosti – 120l nádoba 6-8 x, 240l nádoba 4-6 x (na osobu)

3.tarifní pásmo = sleva 100,-Kč

 • 1 osoba v domácnosti – 120l nádoba max. 9x, 240l nádoba max.6x 
 • 2 osoby v domácnosti – 120l nádoba max. 6x, 240l nádoba max. 4x (na osobu)
 • 3 osoby a více v domácnosti – 120l nádoba max. 5x, 240l nádoba max. 3x (na osobu)

Příklady:

 • 4členná rodina, která má 1 popelnici na 120 l (malá popelnice) a nechá ji vyvést při každém vývozu (26x za rok), bude mít nárok na slevu ve výši 50kč / osobu. 
 • 4členná rodina, která má 1 popelnici na 240 l (velká popelnice) a nechá ji vyvést při každém vývozu (26x za rok), bude mít nárok na slevu pro 2 osoby domácnosti ve výši 50kč, 2 osoby bez slevy.
 • 1 osoba v domácnosti, která má popelnici na 120l a nechá ji vyvážet 1x za 6 týdnů (= každý 3.vývoz), získá maximální slevu ve výši 100,-Kč.

Pokud systému nerozumíte, nebo chcete stanovit počet vývozů popelnic pro získání slevy, kontaktuje zastupitele obce nebo přijďte v úřední hodiny na obecní úřad.

Rádi Vám vše vysvětlíme osobně.

Naši občané mohou využívat sběrný dvůr v Otalsavicích a v Němčicích nad Hanou

sběrný dvůr nemcice.jpg sd otaslavice.png