Aktuality


 

 

 

 

Oznámení starostky obce - část Hardčany

Oznámení

 

Starostka obce oznamuje, že v neděli 25.11.2018 od 13:00 bude probíhat prohlídka obce – části Hradčany. Prohlídku bude provádět nově zvolené zastupitelstvo obce Hradčany-Kobeřice a bude zahrnovat následující: stav obecního majetku -movité i nemovité věci, stav místních komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, hřiště apod. Prosím občany, kteří budou mít připomínky k výše uvedenému, ať se obrátí na členy zastupitelstva přímo při prohlídce obce.

 

MVDr. Zuzana Weinlichová

starostka obce Hradčany - KobeřicePublikováno 20. 11. 2018 13:59

Oznámení starostky obce Hradčany-Kobeřice

Oznámení

 

Starostka obce oznamuje, že v sobotu 17.11.2018 od 13:00 bude probíhat prohlídka obce – části Kobeřice. Prohlídku bude provádět nově zvolené zastupitelstvo obce Hradčany-Kobeřice a bude zahrnovat následující: stav obecního majetku -movité i nemovité věci, stav místních komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, hřiště apod. Prosím občany, kteří budou mít připomínky k výše uvedenému, ať se obrátí na členy zastupitelstva přímo při prohlídce obce.

 

MVDr. Zuzana Weinlichová

starostka obce Hradčany - Kobeřice


Publikováno 12. 11. 2018 13:05

Oznámení obce Doloplazy

Oznámení

 

Obec Doloplazy oznamuje že od 1.12.2018 je vodní betonová  nádrž v Doloplazech majetkem obce Doloplazy. Připravuje se vynětí z  rybářského revíru.  Rybolov na současné povolenky již od tohoto data  nebude možný. V roce 2019 bude obec Doloplazy vydávat vlastní povolenky, o podmínkách rybolovu na této vodní ploše budeme informovat. Obec Doloplazy 
tel: 582 389 013 
tel: 582 388 261 
ou@obecdoloplazy.cz 


Publikováno 12. 11. 2018 12:46

Zápis dětí do MŠ Brodek u PV

Zápis dětí do MŠ Brodek u PV).doc


Publikováno 5. 5. 2017 12:52

Tříkrálová sbírka 2017

Při letošní Tříkrálové sbírce bylo v naší obci vybráno 11.588,-- Kč, z toho v části obce v Hradčanech 5.555,-- Kč, v Kobeřicích 6.033,-- Kč.


Publikováno 16. 1. 2017 15:38

Výsledky tříkrálové sbírky 2016

při letošní sbírce bylo vybráno v části obce Hradčany   5204,-- Kč,

v části obce Kobeřice 6260,-- Kč.

Děkujeme všem za všechny dary.


Publikováno 14. 1. 2016 14:55

zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Brodek u Prostějov

Základní škola v Brodku u Prostějova oznamuje, že se v pátek 22.1.2016 v době od 13,00 do 17,00 hodin koná zápis dětí do 1. ročníku. Zákonný zástupce přinese s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.


Publikováno 14. 1. 2016 14:50

Varování HZS OL kraje - nebezpečí požárů - topná sezona

Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles.


Publikováno 14. 4. 2015 13:37

Zákonné prohlídky komínů

Kominictví Bedřich Šimek provádí zprávy o prohlídkách komínů
a případné opravy a čištění komínů, dle nového zákona.
Cena za l komín 300,-- Kč
Práce čištění komína a případné opravy se platí zvlášť.
Kontakt: tel.: 776 221 948
e.mail: simek.bedrich@seznam.cz


Publikováno 14. 4. 2015 13:32

Seznámení s možností bezplatného zastupování ve finančních sporech

návrh -formulář

seznámení s možností využití služby finančního arbitra


Publikováno 14. 4. 2015 13:30


pata_910.png